Bồn mát xa chân có nóng NB-168

Mã số sản phẩm : NB-168
Liên hệ
Bồn ngâm chân mát xa NB-168 giúp tuần hoàn và lưu thông máu cũng như làm giảm đau nhức cho bàn chân. 

Bồn ngâm chân mát xa NB-168 giúp tuần hoàn và lưu thông máu cũng như làm giảm đau nhức cho bàn chân.