Dịch Vụ

Nhà nhập khẩu và cung cấp các máy đo huyết áp gia đình, máy đo dường huyết, máy mát xamáy trị liệunệm chống loétxe lăn,giường bệnh nhânnhiệt kếcác loại đai và các thiết bị cho Spa để làm đẹp cho mọi người.